1 juni 2019

Huisregels

 

huisregels

 • Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart u volledige kennis te hebben genomen van de huisregels die van toepassing zijn op dit evenement, en verklaart u hiermee akkoord te zijn en hiernaar te zullen handelen;
 • Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement geschiedt op uw eigen risico;
 • Organisatie behoudt zich het recht u de toegang te weigeren tot het evenemententerrein;
 • Bezoekers die onder invloed zijn worden de toegang geweigerd;
 • Legitimatie is verplicht.
 • Handel in /en of gebruik van drugs op het evenemententerrein is ten strengste verboden. Bij constatering wordt de politie gealarmeerd;
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies aan uw eigendommen en/of goederen;
 • Bij het betreden van het evenemententerrein stemt u ermee in dat u kunt worden vastgelegd op beeld- en/of geluidmateriaal dat vervolgens kan worden gepubliceerd;
 • Op en rondom het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen op te volgen van de organisatie;
 • Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben. Bij uitzetting is geen restitutie van uw toegangsbewijs mogelijk;
 • Het is niet toegestaan te roken in de tenten/ bouwwerken en in nabijheid van medewerkers / organisatie. bij het niet naleven van deze regel kan uitzetting tot gevolg hebben.